ΠΙΣΙΝΕΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Κατασκευή Πισίνας ή Δεξαμενής στην Ύδρα

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή Πισίνας από Μπετόν και όλα τα στάδια κατασκευής της

Η πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) θεωρείται η καλύτερη ποιοτικά και όταν κατασκευάζεται με το σωστό τρόπο έχει τη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Τα τοιχία και ο πυθμένας οπλίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε στατική μελέτη. Κατά την σκυροδέτηση, προβλέπονται αναμονές για όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωλήνες, για την κατασκευή των περιμετρικών δικτύων και του μηχανοστασίου.

Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή Δεξαμενής Νερού Οπλισμένου Σκυροδέματος καθώς και την συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή της δεξαμενής.

  • Κατασκευή Σκελετού
  • Δημιουργία Περιβάλλοντα Χώρου
  • Στεγανοποίηση
  • Επένδυση
Hydra Constructions

Φωτογραφίες

Η πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) θεωρείται η καλύτερη ποιοτικά και όταν κατασκευάζεται με το σωστό τρόπο έχει τη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Τα τοιχία και ο πυθμένας οπλίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε στατική μελέτη. Κατά την σκυροδέτηση, προβλέπονται αναμονές για όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωλήνες, για την κατασκευή των περιμετρικών δικτύων και του μηχανοστασίου.

 

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή Πισίνας Μπετόν και όλα τα στάδια κατασκευής της:
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή Πισίνας Μπετόν και όλα τα στάδια κατασκευής της:
  • Κατασκευή Σκελετού
  • Δημιουργία Περιβάλλοντα
  • Χώρου Στεγανοποίηση
  • Επένδυση

Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή Δεξαμενής Νερού Οπλισμένου Σκυροδέματος καθώς και την συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή της δεξαμενής.