ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, εξοπλισμό και μια ομάδα έμπειρων εργατοτεχνιτών

Έτσι εξασφαλίζουμε την εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων με αντοχή στον χρόνο.

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια των οικοδομικών εργασιών:

  • Χωματουργικές εργασίες,
  • Οικοδομικός σκελετός (μονώσεις, ξυλότυποι, εργασίες σκυροδέματος),
  • Εσωτερικές & εξωτερικές τοιχοποιίες
  • Μόνωση/στεγανοποίηση,
  • Κατασκευές από πέτρα,
  • Εργασίες – επίστρωση δαπέδων
  • Κατασκευή στέγης
  • Πάσης φύσεως εργασίες μπετόν – σκυροδεμάτος σε τεχνικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας και ανεξαρτήτου βαθμού δυσκολίας.
housework.png

Painting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy euismod.
mop.png

Renovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy euismod.
dish.png

Cleaning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy euismod.

Ύδρα
Δυνατότητα Ανοικοδόμησης / Περιορισμοί

Σύμφωνα με την νομοθεσία και την απόφαση του ΣτΕ 1248/2016 (Τμ.Ε’), η Ύδρα έχει υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας καθώς ολόκληρος ο οικισμός της έχει μνημειακό χαρακτήρα και δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα ανοικοδόμησης αδόμητων οικοπέδων.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ μόνο η ανοικοδόμηση οικοπέδων επί των οποίων υπήρχαν κτίσματα στο παρελθόν και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται βάσει ιδίως συμβολαίων, φωτογραφιών, αυτοψίας ή άλλων στοιχείων. Επιτρέπεται επομένως η ανακατασκευή οικοδομήματος παρόμοιου προς εκείνο, του οποίου η ύπαρξη μπορεί να αποδειχθεί.

Είναι γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια από διάφορους φορείς να αλλάξει αυτό στο μέλλον και να υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανοικοδόμησης αδόμητων οικοπέδων, πάντα όμως με συγκεκριμένα κριτήρια και σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ύδρας. Είναι όμως δύσκολο να προβλέψει κανείς το πότε και το αν.

Hydra Constructions

Φωτογραφίες

Cotommatae Hydra 1810

Faidra Hotel

Athina Guesthouse

Κατοικία στην Ύδρα